Category Archive Diz Artroskopisi

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Diz Ekleminde Enfeksiyon (Septik Artrit)

Diz Ekleminde Enfeksiyon (Septik Artrit)

Diz Ekleminde Enfeksiyon (Septik Artrit), Dizde ağrı ve şişlik enfeksiyon kaynaklı olduğunda eklemde ısı artışı vücud ısısında artma ve kan değerlerinde bulgu saptanır.

Romatizmal hastalıklar, Ürik asit artropatisi ve diğer emflamatuvar durumlarda da ağrı ve şişlik görülür. Tanıda laboratuvar tetkikleri dışında gerekli olgularda diz ekleminden iğne ile sıvı alınıp incelenir. Alınan sıvının görünümü ve incelenmesi sonucunda dizde enfeksiyon, septik artrit tanısı koyulabilir. Septik artrit acil tedavi gerektirir.

Septik Artritin acil tedavisi nasıl yapılır?
Diz eklemi sepitik artritinin acil cerrahi tedavisi artroskopik olarak yapılır. Diz artroskopisi ile diz içinde birikmiş enfektif materyal ve yapışıklar temizlenir ve diz ekleminin içi litrelerce serum ile yıkanır. Daha sonrada eklem yerleştirilen dren ile diz de devam edebilecek enfeksiyon materyallerinin uzaklaştırılması sağlanır. Bu arada hastalara septik artrit tanısı koyulur koyulmaz antibiyotik tedavisi intravenoz olarak başlanır.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Diz Kireçlenmesi

Diz Kireçlenmesi

Diz kireçlenmesi, en sık görülen eklem kireçlenmesidir. Gonartroz, orta yaş üstünde ve ileri yaştaki diz ağrılarının başlıca sebebidir. Diz osteoartriti, kireçlenmesi diz eklemini oluşturan kıkırdakların aşınması ile başlayan bir klinik tablodur.

Diz Kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?
Diz kireçlenmesinin başlıca nedenlerini sıralayacak olursak, ileri yaş, önceki eklem içi kırıkları gibi diz yaralanmaları, tekrarlayan diz travmaları, geçirilmiş ön çapraz bağ yırtıkları, menisküs yırtıkları, kıkırdak yaralnmaları dizin mekaniğini bozup aşınmayı arttıran yönde etki ediyorsa, osteokondritis dissekans ve diğer diz kıkırdak sorunları, eklem içi serbest kıkırdak parçaları, Romatoid artrit, gut hastalığı gibi emflamatuvar hastalıklar,
geçirilmiş diz septik artritleri ve enfeksiyonlar,aşırı kilolu olmak diz ekleminde kireçlenmeye, osteoartrite neden olmaktadır.

Diz Kireçlenmesinin bulguları nelerdir?
Diz kireçlenmesinin en önemli bulguları; ağrı, eklem hareketlerinde kısıtlılık,eklem sertliği ve dizde şişliktir. Diz osteoartritinde,kireçlenmesinde bulgular yavaş yavaş ilerleyip ortaya çıkar. Gonartrozda; örneğin ağrı, önceleri sadece uzun aktiviteler, uzamış yürüyüşler sonrasında olurken zaman ilerledikçe istirahatte bile ağrı görülür.

Eklem sertliği özellikle uzun süreli oturmalardan sonra daha bariz hale gelir ve hastalar ayağa kalktıklarında bir süre zorlanırlar daha sonra dizleri açılır ve rahat hale gelir.

Diz eklemi kireçlenmesinde tedavi nedir?
Diz eklemindeki kireçlenmenin fizik muayene, radyografi ve gerekli olgularda mr tetkiki ile değerlendirmesini takiben hastalığın evresine göre eksersiz, fizik tedavi, artroskopik cerrahi ve ileri düzeylerde protez uygulamaları yapılmaktadır.

Diz eklemi kireçlenmesinde artroskopik cerrahi nasıl yapılır?
Diz eklemi kireçlenmesinde, artroskopi indikasyonu koyulan hastalarda; artroskopik cerrahide diz eklemi içerisindeki kıkırdak, kemik parçaları çıkarılır, kırkırdak ve meniskulerdeki yırtıklar tedavi edilir, diz eklemi zarında kalınlaşma varsa bu kısımlar artroskopik olarak çıkarılır ve dizin içerisi yıkanır. Bu işlemden sonra hastaların
büyük kısmında ağrı şikayetlerinde azalma görülmektedir.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Menisküs Yırtıkları

Menisküs Yırtıkları

Meniskus yırtıkları, Genç hastalarda meniskus ve bağ yaralanmaları sıklıkla sportif aktivite sırasındaki ani burkulma ve zorlanmalar ile olurken, orta yaşı takiben basit burkulmalar, dönmeler ile bu yapılarda yaralanmaları görebiliriz.

Meniskus yırtıkları ve bağ yaralanmalarında tedavi cerrahi midir?
Meniskus yırtıklarının tedavisinde hemen her yaş grubunda artroskopik cerrahi uygulanırken bağ yaralanmalarında hastanın yaşı ve aktivite düzeyi tedavinin cerrahi olup olmayacağını belirler. Cerrahi yapılmayan olgulara fizik tedavi uygulanır.

Menisküs yırtıklarının artroskopik cerrahi tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Menisküs yırtıklarının hemen hemen tümünün tedavisi artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır. Diz artroskopisi, 0.5 cm.lik 2 adet giriş deliğinden diz eklemi içine ilerletilen biri ince boru şeklinde kamera diğeri de cerrahi işlemde kullanılacak alet yardımı ile yapılmaktadır. Menisküs yırtıklarının tedavisinde yırtığın menisküs içindeki yeri önem
arz etmektedir. Menisküsün dış kenarında %10-15 lik kesim bizim kırmızı bölge olarak adlandırdığımız kanlanan ve iyileşme potensiyeli olan bölgedir. Bu bölgede ki belli büyüklüğe kadar yırtıklar dikilerek tedavi edilebilmektedir. Bu dikiş işlemide günümüzde tamamen artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır.

Beyaz kısım dediğimiz meniskusun iç kısmındaki kanlanma olmayan avaskuler bölgedeki yırtıklar ise hem hastanın şikayetlerine son verme hemde menisküs yırtığına bağlı dizde gelişebilecek sinovit, kıkırdak hasarı gibi problemleri önlemek için menisküsün yırtık kesiminin çıkarılması ile tedavi edilmektedir. Burada geçiş zonu dediğimiz kırmızı bölge – beyaz bölge arasındaki meniskus kısmı yırtıklarının tedavisi farklılık gösterir. Ortopedi uzmanı iyileşmeme olasılığını olduğundan bahsederek bu bölgedeki küçük yırtıkları da genç hastalarda dikerek tedavi edebilir.

Diz Artroskopisi sonrası hastanede kalış gerekli midir?
Menisküs yırtığında yırtık kesimi çıkarılan hastalarımız, hastaneden aynı gün çıkmakta yada en fazla 1 gece hastanede kalmaktadırlar. Hastalar ameliyat sonrası 2. saatte ayağa kalmakta ve yürümektedirler. Yurt dışından yada uzak şehirlerden gelen hastalarımız ameliyatın ertesi günü uçak yolculuğu yapabilmektedirler. Sıklıkla bir hafta istirahat sonrasında işlerine dönmektedirler.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Ön Çapraz Bağ Rüptürü (Kopması)

Ön Çapraz Bağ Rüptürü (Kopması)

Ön Çapraz Bağ kopması, sıklıkla sportif aktivite sırasında ani dönmesi veya dizde aşırı dönme ile düşme ile görülür.

Diz önçapraz bağ yaralanmalarında nasıl tedavi uygulanır?
Diz ön çapraz bağ yaralanmaları da günümüzde artroskopik cerrahi ile başarı ile tedavi edilir. Ön çapraz bağ kopması yüklenilen dizde rotasyon kuvvetinin olması ile görülür. Ön çapraz bağ yırtıklarından sonra dizde aşırı şişlik ve ağrı görülür. Tanı fizik muayene ve MR ile konulur. Ön çapraz bağ yırtıklarında bağın tamirindeki en önemli unsur, yırtılmış bağın dikilmemesi yerine yeni bağ yapılmasıdır.

Bu nedenle de işleme artroskopik ön çapraz bağ rekonstruksiyonu işlemi denilir. Ön çarpa bağ kopması, genç, aktif sportif hastalarda mutlaka artroskopik cerrahi ile tedavi edilir. Bu şekilde hastada ileride olacak boşalma hissi, stabilite kaybı ve bunların sonucunda dizde gelişebilecek kıkırdak meniskus yırtıkları ile diz eklemi kireçlenmesinin önlenmesi amaçlanır. 45-50 yaş üstü hastaların aktivite düzeyi azaldığı için artroskopik ön çapraz bağ tamiri yerine fizik tedavi uygulaması
bu yaş grubunda tercih edilir.

Artroskopik ön çapraz bağ onarımı nasıl yapılır?
Artroskopik ön çapraz bağ operasyonunda ilk işlem artroskopik cerrahi ile kopmuş ön çapraz bağın kalıntılarının temizlenmesi işlemi yapılır. Ön çapraz bağ ekonstruksiyonunda, 1- kadavradan alınan kemik-tendon-kemik bağ kompleksini içeren diz önü dokulardan oluşan allogreft yada hastanın kendi diz önünden açık cerrahi ile alınan kemik-tendon-kemik bağ kompleksini içeren otogreft , 2- Hastanın diz arkası kaslarından alınan hamstring tendonlarından oluşan otogreft kullanılır. Bizim kullanığımız yöntem hastanın kendi hamstring tendonlarını kullanımıdır. Ön çapraz bağ rekonstruksiyonunda kullanılacak bağlar temin edildikten sonra artroskopik olarak dizin alt ve üst kısmında kemiklerde tüneller açılır ve bağ bu tünellerden geçirilip özel vida ve implantlarla kemiğe
arzulanan gerginlikte tespit edilir.

Artroskopik ön çapraz bağ rekonstruksiyonu sonrası ne zaman işe dönerim?
Artroskopik bağ onarımı sonrası hasta 2-3 ün hastanede kalır ve 2. Günden itibaren fizik tedavi başlanır? Hastalar 3 hafta süre ile dizlerini düz tutacak bir dizlik kullanırlar ve bu dizlik ile masa başı işi yapan hastalar 10-15 gün arası işlerine dönebilirler.

Artroskopik ön çapraz bağ onarımı sonrası tüm sporları ne zaman yaparım?
Artroskopik ön çapraz bağ tamiri sonrası fizik tedavi eşliğinde kontrollü spora 4.ayda başlanır. Tüm aktif sporlara dönş yapılacak spor ve kişisel faktörler bağlı olarak 6-9 ayı almaktadır.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Tibia Eminentia Kırıkları

Tibia Eminentia Kırıkları

Tibial Eminentia Kırıkları, Tibia Eninesiyası, tibianın diz eklemini oluşturan üst ucu ortasında yer alan dikensi bir çıkıntı olup ön çapraz bağın yapışma yeridir. Bu bölgenin kırıkları nadir olarak görülür. Yaş olarak, ekseriya 5-15 yaşlarında görülür. Tibia eminensiya kırıkları spor yaralanmaları ve dize uygulanan dönme ve makaslama kuvvetlerinin etkisi ile oluşur.

Tibial Eminesiya Kırıklarnın bulguları nelerdir?
Dizde ağrı ve şişlik ilk göze çarpan bulgulardır. Hastalarda ağrı nedeni ile diz hareketleri kısıtlı olup, basamama ve yürüme güçlüğü gözlenir.

Tibial Eminesiya Kırıklarında tanı nasıl koyulmaktadır?
Fizik muayenede şüphelinile olgularda çekilecek radyografi tanıyı koydumaktadır. Direk radyografi tanı da çoğunlukla yeterli olmakla beraber kırık tedaisine yön verecek kırık sınıflanmasının yapılabilmesi ve ek yaralanmaların araştırılması için bazı olgular Bilgisayarı Tomografi ve MR tetkiki gerekebilmektedir.

Tibial Eminensiya kırıklarında kırılan parçanın ayrılması tedavi seçiminde önem arz eder. Sıklıkla kullanılan
Meyers ve McKeever sınıflamasına göre;
Tip I : Ön kenardan hafif ayrışma ,
Tip II : Arkadan menteşe gibi bağlı,ön 1/3-1/2 yükselmiş,
Tip III : Tamamen ayrışmış.

Tibial Eminesiya Kırıkları tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Tip 1 ve 2 kırıklar alçı ile tedavi edilirler. Tip 1 de alçı diz 10-20 derece bükülü posizyonda yapılırken Tip 2 eminensiya kırıklarında diz ekstansiyonda iken alçı yapılır. Alçı süresi 4-6 haftadır. Tip 3 kırıklarda ise artroskopik cerrahi ile tedavi tercih edilmektedir. Ayrışmış parça yerine tam yerleştirildikten sonra vida yada sütür gibi materyallerin yardımı ile tespit edilirler. Bu şekilde ileride ön çapraz bağın gevşekliğine bağlı oluşabilecek diz instabilitelerinin önüne geçilmiş olunur.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Diskoid Menisküs

Diskoid Menisküs

Diskoid Menisküs, Menisküsler normalde yarım ay ve C-şeklinde fibrokartilaj dokudan oluşan yapılardır. Menisküsler, diz ekleminde uyluk kemiği alt ucundaki eklem yüzeyi ile baldır kemiği üst ucu arasında yer alarak diz ekleminin uyumunu ve eklemdeki yükün eşit dağılımını sağlarlar. Diskoid menisküs ise adında anlaşıldığı gibi menisküsün normalden daha geniş, disk şeklinde olduğu bir durumdur.

Diskoid menisküs ne sıklıkta görülür?
Diskoid dış menisküs, % 1.5-3, diskoid medial menisküs ise, % 0.1-0.3 sıklıkta görülür.

Diskoid menisküs neden kaynaklanır?
Diskoid menisküs, intrauterin hayatta menisküsün gelişimi ile ilgili bir sorundur. Genellikle, diskoid menisküs doğum sonu mevcuttur ve sonrasında değişikliğe uğramaz. Diskoid menisküsün iki tipi vardır:

1-İnstabil, menisküsün tibia eklem yüzeyine bağlantısının eksik olduğu tip,

2-Menisküs bağlantısının normal olup şeklinin disk gibi olduğu tip

Diskoid menisküs hastalığının bulguları nelerdir?
Diskoid menisküs, tamamen sessiz ve şikayet vermeyen şekilde gözlenebilir. Bazen başka nedenle çekile diz MR larında görüntü verir. Bu şekilde olup hastada hiç bir şikayete yol açmayan diskoid menisküslerin tedavi edilmelerine gerek olmayıp sadece izlenir. Hastalarda şikayet oluşturan tipteki diskoid menisküs hastalığında; ağrı, boşalma hissi, dizde şişlik ve atlama hissi ile dizden ses gelmesi en sık görülen bulgulardır. Diskoid menisküste, menisküs yırtığı sıklığı artmıştır. Menisküs yırtığı durumunda, dizde ağrı yanında kilitlenme ve hareket kısıtlılığı bulguları da görülür.

Diskoid menisküs tanısı nasıl koyulur?
Diskoid menisküs tanısında, hastanın şikayetleri ve fizik muayene diskoid menisküs hastalığı şüphesini uyandırır. İleri tanıda, MR ve tanısal artroskopi yardımcı olmaktadır.

Diskoid Menisküsün tedavisi nasıl yapılır?
Diskoid menisküs, eğer menisküste yıtıkla başvurduysa yırtık kısım çıkarılır. Bunun yanında, disk şeklindeki yapının iç kısmı artroskopik olarak çıkarılarak yarım ay şekline çevrilir. Menisküste yırtık olmayan ama hastada yakınmalara neden olan diskoid menisküsünde iç kısmı artroskopik olarak çıkarılarak yarım ay şekline çevrilir. Tesadüfen saptanan ve hastada bir şikayete neden olmayan diskoid menisküsler ise sadece izlenir.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Diz Egzersizleri

Diz Egzersizleri

Aşağıda sunulan eksersizleri doktorunuz önerilerine göre yapmanız tavsiye
edilir.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Diz Kıkırdak Sorunları

Diz Kıkırdak Sorunları

Diz Kıkırdak Sorunları, Eklem kıkırdağı, kemik uçlarını örten doku olup, eklemi oluşturan yüzeylerin düzgün, kayıcı yapısını sağlayarak, eklem yüzeylerinin birbiri üzerinden rahat hareket etmesini sağlarlar. Kıkırdak yüzey sayesinde basınç dağıtılarak sürtünme kuvveti en aza indirilir.

Eklem Kıkırdak sorunlarının bulguları nelerdir?

Eklem kıkırdağı hasarlarında başlangıçta ağrı hissedilmez. Bunun nedeni kıkırdak
dokusunda sinir uçları olmamasıdır. Eklem kıkırdak hasarı büyük olup altındaki kemik
ortaya çıkarsa o zaman ağrı hissedilir. Kıkırdak hasar düzeyi, 4 grupta sınıflandırılır:
Grade 1: Eklem kıkırdağında yumuşama, Grade 2: Eklem kıkırdağında yüzeyel
çatlaklar, Grade 3: eklem kıkırdağında daha derin hasarlar, kraterler, Grade 4: Eklem
kıkırdağında alltaki kemiğin ortaya çıktığı hasarlar. Grade 4 kıkırdak hasarında kopan
serbest kıkırdak parçalar eklem içinde dolaşarak kilitlenme, ağrı ve kıkırdakta
aşınmaya yol açarlar.

Diz Eklemi kıkırdak sorunlarında tanı nasıl koyulur?
Diz eklemi kıkırdak sorunlarında hastanın ana şikayeti olan ağrı şikayetinin
irdelenmesi yardımcı olur.Ağrı, ne zamandır var? Ağrıyı azaltan, arttıran posizyonlar
neler? Ağrı sadece aktivite ile mi oluyor yoksa istirahatte de var mı? Ortopedi doktoru
fizik muayenede ağrılı eklem bölgelerinin hassasiyetini, anatomik bozuklukları ortaya
koyabilir. Eklem kıkırdak lezyonlarından şüphenilen hastaların radyografik ve MR
incelemeleri ile lezyonun yeri ve düzeyi saptanır.

Diz eklemi kıkırdak sorunlarının nedenleri nelerdir?
Diz eklemi kıkırdak sorunları skılıkla genç hastalarda spor yaralanmaları sırasında
olan diz burkulmaları yada dize direkt gelen travmalar ile gözlenir. Bunun dışında
trafik kazalarıı ve ileri yaşta özelliği bozulmuş kıkırdaklı hastalarda diz burkulmaları
da kıkrdak hasarlarına yola açarlar. Ayrıca kıkırdak altındaki kemiğin beslenmesinin
bozulduğu durumlarda, dizin mekanik bozuklukları nedeni ile eklem yüzeyi yük
dağılımının bozulduğu hastalarda da kıkırdak sorunları görülür.

Diz Eklemi Kıkırdak sorunlarının tedavisi nasıl yapılır?
Eklem Kıkırdak hasarlarında en önemli sorun kıkırdağın beslendiği bir damarsal yapı
olmaması ve sadece eklem sıvısı yardımı ile beslenmesidir. Eklem kıkırdağı, hasar
gördüğünde kendini yenileme özelliği yoktur. Eklem kıkırdağı hiyalen kıkırdak
dediğimiz kıkırdak tipinden oluşur. Bir hasar durumunda iç kısımda fibrokartilaj
dediğimiz tipte kıkırdak oluşmakla beraber bu tip kıkırdak hiyalen kıkırdak
özelliklerinde değildir.

Tedavide, planlama kıkırdak hasarı boyutu, düzeyi ve nedenlerine göre planlanır.
Hafif kıkırdak hasarlarında eksersiz ve kıkırdak destekleyici ilaçlar yeterli olabilir.
Eğer kıkırdak hasarına neden olan bir durum varsa öncelikle bu giderilmelidir.
Örneğin mevcut meniskus yırtığı, diz içi serbest cisim, diz kapağı dönüklüğü gibi
problemler kıkırdak hasarına yol açtıysa artroskopik cerrahi ile öncelikle bu birincil
problemler tedavi edilir.

Daha sonra grade 1-2 hastalarda eksersiz, ağızdan kıkırdak destek ilaçlar önerilirken grade 3 lezyonlarda eklem içi viskosuplement dediğimiz enjeksiyonlar ve fizik tedavi uygulanmaktadır. Grade 4 dediğimiz kemiğin ortaya çıktığı lezyonlarda öncelikle artroskopik olarak kıkırdak hasarı olan bölgenin kenarları düzenlenir. 30 yaş ve altı hastalarda kıkırdak altında ortaya çıkan kemikte mikrokırık dediğimiz yöntem diz artroskopisi ile uygulanır.

Genellikle 2 cm2 nin altındaki alanlarda uygulanır. Bunun dışında yük binen alanlarda ki hasarlı bölgelere mozaikplasti dediğimiz yöntemle dizin sağlam kesimlerinden alınan kıkırdak kemik silindirleri uygulanarak hiyalen kıkırdakla onarım sağlanır. Son zamanlarda güncellik kazanan yöntemde artroskopik cerrahi ile diz ekleminden alınan sağlam kıkırdaklar özel laboratuvarlarda kıkırdak hücre kültürleri ile ortalama 6 haftada üretilerek ikinci bir operasyonla kıkırdak kaybı olan alana uygulanır.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Diz Medial Plika Sendromu

Diz Medial Plika Sendromu

Plika nedir?
Diz Medial Plika Sendromu, Sinoviyal plika, intra-uterin hayatta dizi bölmelere ayıran yapı olup normal fetal gelişimde, 2. trimeterde küçülür. Erişkin hayatta bu sinoviyal dokulara, plika yada sinovial kıvrımlar denmektedir. Bazı hastalarda plikalar kalın ve belirgin band
şeklinde olup ağrı ve irritasyona neden olur.

Diz bükülü posizyonda plika direkt travmaya maruz kalması ve aşırı kullanımlara bağlı plikada irritasyonla imflamasyon ve ödem oluşarak ağrıya neden olur ki bu duruma sinoviyal plika sendromu denir.

Sinoviyal plika sendromunun bulguları nelerdir?
Sinoviyal plika sendromunda, diz ön iç tarafında ağrı en sık görülen şikayettir. Bunu
diz hareketinde dizden ses gelmesi, takılma, boşalma ve kilitlenme şikayetleri izler.

Sinoviyal plika sendromu tanısı nasıl koyulur?
Sinoviyal plika sendromunda tanı hastanın dinlenmesi ve muayenesi yanında MR tetkiki ile koyulur. Bazen ortopedi doktoru, MR da gözükmemesine rağmen başka nedenle yaptığı diz artroskopisi sırasında da tanıyı koyabilir.

Sinoviyal Plika Sendromunun tedavisi nasıl yapılır?
Sinoviyal plika sendromunun tedavisinde ilk olarak antiemflamatuvar ilaçlar ile germe
ve güçlendirme eksersizleri başlanır. Olguların büyük kısmında bu tedavi ile bulgularda düzelme görülür. Şikayetleri sürn hastalarda ise artroskopik cerrahide kalın imflame ve eklem kıkırdağına sürten plika gözlenir. Daha sonra shaver ve artrocare dediğimiz özel artroskopi enstrumanları yardımı ile plikanın büyük kısmı eksize edilerek küçültülür.
Hastaların artroskopi sonrasında kısa süreli fizik tedavi ve eksersiz programı ile normal aktivitelerine dönmeleri sağlanır.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

 

ileProf. Dr. Şeref AKTAŞ

Diz Eklemi Kireçlenmesinde Ameliyatsız Tedavi

Diz Eklemi Kireçlenmesinde Ameliyatsız Tedavi

Diz Eklemi Kireçlenmesinde Ameliyatsız Tedavisi, diz eklemi en sık görülen eklem kireçlenmelerin dendir. Kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın görülür. Diz eklem kireçlenmesinin görülme sıklık oranı 65 yaş ve üzerinde artma göstermektedir. Sağlık alanındaki gelişmeler toplumda artan ortalama yaşam süresiyle hastalığın sıklığı belirgin şekilde artmıştır.

Diz ekleminde kireçlenme diz eklem kıkırdağında dejenerasyon dediğimiz yıpranma ve aşınma ile kıkırdakta oluşan incelme ile görülmektedir. Eklem kireçlenmesinin ilerlemesi ile osteofit dediğimiz kemik çıkıntıları oluşur ve diz ekleminin normalden kalın görülmesine yol açar. Kıkırdaktaki aşınmanın olduğu diz bölgesine göre değişme gösteren, parentez bacak yada x bacak şeklinde diz deformiteleri oluşur.

Osteoartritin nedenleri arasında ilerlemiş yaş (65 ve üstü), obezite, dizde açısal deformiteler ve geçirilmiş kırıklar, enfeksiyonlar sayılabilir.

Diz eklemi kireçlenmesinde en önemli şikayetler; ağrı, yürüyüş ve benzeri aktivitelerde kısıtlanma, eklem hareket açıklığında kısıtlanmadır. Bunun yanında, dizde sıklıkla içe doğru veya daha az olarak ta dışa doğru açılanma şekli görülebilir.

Diz eklemi kireçlenmesi, birçok hastada yıllar içinde ilerleyen bir süreç olduğundan hastaların bilinçlendirilmesi önemlidir. Tedavide, öncelikle ameliyat dışı yöntemlerden faydalanılır. Bu yaklaşımla hastaların ağrı ve fonksiyon kayıpları uygun olarak tedavi edilerek, hastaların cerrahi tedaviye ihtiyacı azaltılabilir veya ertelenebilir.

Diz kireçlenmesinin ameliyatsız tedavi yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

*Kilo Verme

Aşırı kilolu bireylerde diz eklemi kireçlenmesinin arttığı bilinmektedir. Yıllar içinde artmış kilonun eklem kıkırdağında dejenerasyona neden olduğu düşünülmektedir. Bayanlar da yapılan bir çalışmada, 5 kg civarı kilo veren hastalarda eklem kireçlenme ilerlemesinde ve şikayetlerde % 50 ye varan oranda gerileme olduğu bildirilmiştir.

*Eksersiz

Eksersiz, hem diz çevresindeki adaleleri güçlendirmekte hem de eklem hareket açıklığının korunması ile etki etmektedir. Bunun yanı sıra eksersiz yapmanın proprioreseptörlerin hassasiyet ve koordinasyonunu da arttırdığı ileri sürülmektedir. Burada, doktorunuzun önerdiği eksersizlerin düzenli olarak yapılması ve eksersizin bir yaşam stili haline getirilmesi önerilir. Bu şekilde, uzun dönemde ağrı ve dizle ilgili diğer şikayetlerin azaltılması yönünde olumlu etkiler görülebilecektir.

*Dizlik ve Tabanlık kullanımı

Diz ekleminin iç tarafında aşınma ile bacağın parantez şekli deformasyona uğraması; dizin dış kısmında gelişen eklem kireçlenmesi ile dizin x- şeklinde dışarıya açılanmasına göre 10 kat daha fazla görülmektedir. Dizde içe doğru varus dediğimiz bu deformiteyi düzelterek, dizi valgus dediğimiz dışa doğru açılanmış şekilde tutacak breyslerin diz iç kısmındaki yüklenmeleri azalttığı gösterilmiştir.

İnce ve yüksek topuklu ayakkabıların, dizin varus kuvvetini arttırdığı bilinmektedir. Bu tür ayakkabı kullanımı ile dizde ağrı şikayetlerinde artma görülmektedir. Bu nedenle, orta yaş ve üzerindeki bayanlarda ince ve yüksek topuklu ayakkabı kullanımından kaçınma önerilmektedir.

Yine dizdeki açılanmaya bağlı binen yükü azaltacak şekilde kişiye özel yapılmış “kamalı” tabanlıkların hastalığın seyrini yavaşlattığı bilinmektedir.

*Ağrı Kesici ve Antiemflamatuvar ilaçlar

Antiemflamatuar ilaçların kullanımı ile istirahat ve aktivite de ağrıda azalma görülmektedir. Antiemflamatuvar ilaçların kullanımında hastalarda peptik ülser, geçirilmiş gastrointestinal sistem kanaması, kan sulandırıcı ilaç kullanımı öyküsü sorgulanmalıdır. Ağrı Kesici ve Antiemflamatuvar ilaçların, eklem kireçlenmesi hastalığının seyri üzerine direkt olumlu etkileri ise gösterilememiştir. Daha ziyade ağrıyı azaltarak aktivitenin artması ile katkı sağladıkları düşünülebilir.

*Oral Glukozamin ve kondroitin sülfat kullanımı

Glukozamin, eklem kıkırdağındaki matriksinde bulunan glikozaminoglikanların öncü maddesidir. Kondritin sülfat ise, eklem kıkırdağındaki glikozaminoglikan-dır. Glukozamin, eklem kıkırdak metabolizması yanında antiemflamatuar etkisi de olduğu belirtilmektedir. Kondritin sülfat, kıkırdak koruyucu ve sinovial sıvıda hyaluronik asit miktarını arttırarak etki etmektedir.

Glukozamin ve kondroitin sülfatın direk tedavi edici etkileri ise hala tartışmalıdır. Bir çok hastada, diz ağrısında ve şikayetler de azalma görülürken bazı hastalarda ise hiç etkisi olmadığı görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda olumlu etki bildiren yayınlar çoğunluktadır.

Biz de diz eklemi kireçlenmesinde uygun evredeki hastalarda, günlük 1500 mg glukozamin ve 1200mg kondroitin sülfat alınmasını önermekteyiz.

*Eklem içi Enjeksiyonlar

Eklem içi enjeksiyonlar olarak viskosupplement enjeksiyonları, PRP enjeksiyonları ve Kortizon enjeksiyonları uygulamaktayız.

*Viskosupplement Enjeksiyonları

Hyaluranikasitin kullanımı ile eklem kireçlenmesi olan hastalarda şikayetlerin azaldığı bilinmektedir. Hyaluronik asitin, yapısı itibarı ile eklemde kayganlığı sağlayarak hareketleri kolaylaştırma ve şok absorbe edici özelliği vardır.

Ekleme enjekte edilen viskosuplement, hyaluronik asit eklemde sadece birkaç saat ile birkaç gün kalmakla beraber etkisi 6-18 ay arasında sürebilmektedir. Enjekte edilen vizkosuplementin eklem içinde hyaluronik asit yapımını uyardığı öngörülmektedir.

Diz içi enjekte edilen vizkosuplement tedavisini, eklem kireçlenmesinde 6-12 ayda bir uygulamaktayız.

*PRP uygulaması

PRP, hastanın kendi kanından özel teknikle hazırlanan trombositten zengin, yüksek konsantrasyonda trombosit büyüme faktörü içeren serum kısmıdır. PRP nin vücudun iyileşme yanıtını arttırarak etki gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda PRP ile de başarılı sonuç alınan vakalar bildirilmiştir. PRP işlemi, ofis şartlarında yapılabilen ve hastalara işlemi takiben aktivitelerine izin veren bir işlemdir. PRP enjeksiyonu, duyulacak ihtiyaca göre tekrarlanabilmektedir.

*Eklem içi Kortizon uygulamaları

Kortizonun antiemflamatuar etkisi oldukça iyi bilinmektedir. Özellikle ileri dönem kireçlenmelerde uygulandığında hastalarda geçici sürelerde ağrıda azalma ve hareket konforunda artma etkisi gösterebilmektedir. Kortizonun eklem kıkırdağına olumsuz etkileri olabileceğinden dikkatli kullanımı önerilir. Diz eklemi içine kortizon enjeksiyonları yılda 3 kez den sık yapılmamalıdır.

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”